atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Apartments Karlovské Rameno

projekt > polyfunkčný objekt - ubytovanie+office
miesto > Bratislava
umiestnenie >
dátum > 2008
investor > ise , s.r.o.
1 2 3 4