atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
South City

projekt > urb. štúdia obytnej zóny
miesto > Bratislava
umiestnenie >
dátum > 2005
investor > Cresco
spolupráca > Igor PALÄŒO s.r.o.
1 2 3