atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
House Fialka

projekt > rodinný dom
miesto > Harmónia
stupne > štúdia, SP, realizácia
dátum > 2004-2005
investor > súkromná osoba
1 2 3 4