atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Storage 7

projekt > rekonštrukcia technickej pamiatky
miesto > Bratislava
stupne > SP, RP, realizácia
dátum > 2005-2007
investor > Ballymore
1 2 3 4 5