ing. arch. marek varga
architekt

marek.varga@atelier42.sk
tel: +421 903 443 558
vzdelanie >
FA STU BA 1993

work >
SAD, VPÚ letkonzult, Karpatský ateliér, A1 Respect
ing. arch. zuzana hlinková
architekt

zuzana.hlinkova@atelier42.sk
tel: +421 903 168 826
vzdelanie >
FA STU BA 2005
BTU Cottbus, Nemecko
work >
A1 Respect
dokážeme:

architektonické štúdie
projektové dokumentácie
- pre územné povolenie
- na stavebné povolenie
realizačné projekty
návrhy interiérov stavieb
odborné poradenstvo
atelier42 home projectsprojekty contactkontakt profileprofil partnersspolupráca