atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Airport

projekt > dostavba odletovej haly
miesto > Bratislava
umiestnenie > II. miesto
dátum > 2005
investor > Letisko M.R. Štefánika
spolupráca > Igor PALÄŒO s.r.o.
1 2 3 4