atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
AirportBratislava
2005
Astoria PalaceBratislava
2000
AuparkKošice
2005
Františkánske námestieBratislava
2010
Apartments Karlovské RamenoBratislava
2008
South CityBratislava
2005
SteinBratislava
2007