atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Eurovea IBratislava
2010
LávkaTureň
2009
Terasy Staré mestoBratislava
2009