atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Astoria Palace

projekt > office
miesto > Bratislava
umiestnenie >
dátum > 2000
investor > IPR Slovakia s.r.o
spolupráca > Igor PALÄŒO s.r.o.
link > www.ipr.sk
1 2 3