atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Aupark

projekt > obchodné centrum
miesto > Košice
umiestnenie > I. odmena
dátum > 2005
investor > HB Reavis
spolupráca > Igor PALÄŒO s.r.o.
link > www.aupark.sk
1 2 3