atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Františkánske námestie

projekt > prestavba objektov pre nové funkčné využitie
miesto > Bratislava
umiestnenie >
dátum > 2010
investor > EuroMAX
link > www.euromaxslovakia.eu
1 2 3 4 5