atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Stein

projekt > prestavba pivovaru na polyfunkčné centrum
miesto > Bratislava
umiestnenie > II. miesto
dátum > 2007
investor > ORCO
link > www.orco.cz
1 2 3 4