atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Eurovea I

projekt > verejné priestory polyfunkčného centra
miesto > Bratislava
stupne > urb. štúdia, ÚR, SP, TD, RD, realizácia
dátum > 2003-2010
investor > Ballymore Eurovea a.s.
spolupráca > Michel Desvigne
link > www.eurovea.sk
1 2 3 4