atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Lávka

projekt > lávka pre peších cez potok
miesto > Tureň
stupne > štúdia
dátum > 2009
investor > obec Tureň
1 2 3 4