atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Terasy Staré mesto

projekt > modul letného sedenia
miesto > Bratislava
stupne > štúdia, výrobná dokumentácia
dátum > 2008-2009
investor > Bratislava - Staré mesto
link > www.staremesto.sk
1 2 3 4 5