atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Sales Center Eurovea Apartments

projekt > návrh interiéru predajnej jednotky
miesto > Bratislava
stupne > projekt interiéru, realizácia
dátum > 2010
investor > Ballymore Eurovea a.s.
1 2 3 4