atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Eurovea Apartments

projekt > návrh interiérov typových bytov
miesto > Bratislava
stupne > štúdia, SP, RP, realizácia
dátum > 2006-2010
investor > Ballymore Eurovea a.s.
spolupráca > Johnson Naylor
1 2 3 4 5