atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Eurovea Parking

projekt > návrh interiéru podzemných garáží
miesto > Bratislava
stupne > štúdia, realizácia
dátum > 2007-2010
investor > Ballymore Eurovea a.s.
spolupráca > FD2s
1 2 3