atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Storage 7

projekt > interiér marketingového pavilónu Eurovea
miesto > Bratislava
stupne > SP, projekt interiéru, realizácia
dátum > 2006-2007
investor > Ballymore Eurovea a.s.
1 2 3 4