atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Vstup Opera

projekt > interiér vstupnej haly
miesto > Bratislava
stupne > štúdia
dátum > 2007
investor > Opera a.s.
link > www.opera.sk
1 2 3