atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
5x5

projekt > obytná bunka
miesto > unlocalised
stupne > štúdia
dátum > 2006
investor > súkromná osoba
1 2 3