atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Apartmány S

projekt > rekreačný objekt
miesto > Štôla
stupne > štúdia, ÚR, SP
dátum > 2007 - 2009
investor > Tatry Štôla s.r.o.
1 2 3 4