atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
House S

projekt > rodinný dom
miesto > Devín
stupne > štúdia, SP, v realizácii
dátum > 2010
investor > súkromná osoba
1 2 3