atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Domček A

projekt > rodinný dom
miesto > Malinovo
stupne > štúdia, SP, v realizácii
dátum > 2009-2010
investor > súkromná osoba
1 2 3 4 5