atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Villa BB

projekt > villa
miesto > Sliač
stupne > štúdia
dátum > 2008
investor > súkromná osoba
1 2 3