atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Villa M

projekt > villa
miesto > Sv. Jur
stupne > štúdia, SP, v realizácii
dátum > 2009-2010
investor > súkromná osoba
1 2 3