atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Nick's house

projekt > rodinný dom
miesto > Modra
stupne > štúdia, SP, realizácia
dátum > 2003-2004
investor > súkromná osoba
link > www.srd.mfm.sk
1 2 3