atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Polesie

projekt > obytný satelit
miesto > Pezinok
stupne > urbanistická štúdia
dátum > 2008
investor > I.M.D. Group s.r.o.
1 2 3