atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Rezidencia Partizánska

projekt > rezidenčné centrum
miesto > Bratislava
stupne > štúdia, ÚR, SP
dátum > 2006-2007
investor > KLC Slovakia I s.r.o.
spolupráca > ISV architects
1 2 3 4 5