atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Eurodom Hotel

projekt > hotel
miesto > Pezinok
stupne > štúdia
dátum > 2007
investor > Eurodom
1 2