atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Eurovea II

projekt > obytná štvrť
miesto > Bratislava
stupne > urb. a arch. štúdia
dátum > 2007
investor > Ballymore
spolupráca > MOLA architects
1 2 3 4 5