atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Kostol

projekt > kostol
miesto > Zálesie
stupne > štúdia
dátum > 2009
investor > fara Ivánka pri Dunaji
1 2 3