atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
M.Cup

projekt > skladová hala a head office
miesto > Sv. Jur
stupne > štúdia, SP, v realizácii
dátum > 2008-2010
investor > M.Cup s.r.o.
link > www.mcup.sk
1 2 3 4