atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Uniqua

projekt > office
miesto > Bratislava
stupne > zmena stavby pred dokončením
dátum > 2006
investor > UNIQA poisťovňa, a.s.
link > www.uniqa.sk
1 2 3