atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Mr. Design

projekt > prestavba RD na office
miesto > Bratislava
stupne > štúdia, ÚR, SP, realizácia
dátum > 1999-2001
investor > Mr. Design s.r.o.
spolupráca > Igor PALÄŒO s.r.o.
link > www.mrdesign.sk
1 2 3