atelier42 home projectsprojekty livingobytné budovy publicobčianske budovy interiorinteriér exteriorexteriér urbanismurbanizmus reconstruc-
-tion
rekonštruk-
-cie
competi-
-tions
súťaže
Železná Studnička

projekt > rekreačný objekt - rekonštrukcia
miesto > Bratislava
stupne > štúdia
dátum > 2008
investor > Pressburg Real Estate, s.r.o.
1 2 3